เรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ โควิด-19 ยังคงมีสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นมากนัก และไม่รู้ว่าจะยังอยู่อีกนานเท่าไร การเรียนการสอนได้หยุดลง และปิดโรงเรียนเพื่อป้องกัน โควิด-19 การเรียนออนไลน์จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ โควิด-19 ที่ดีที่สุด

แต่ก็ยังไม่มีความพร้อมในการสอนและเรียนออนไลน์มากนักเนื่องด้วย มีข้อจำกัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคล โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ชายขอบ ที่คุณครูเองก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ ในการสอนออนไลน์ นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยดีนัก หลังจากได้เริ่มมีการเรียนออนไลน์มาช่วงระยะหนึ่ง หลายโรงเรียนเริ่มมีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์จึงมาเป็นปัจจัยหลักของการเรียนการสอน

ปัจจัยที่ทำให้การเรียนออนไลน์สามารถเข้ามาแก้ปัญหาการเรียนในช่วง สถานการณ์ โควิด-19 คือ มีเทคโนโลยีที่พร้อมมากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้การศึกษา เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ มีการร่วมมือกัน ระหว่าง ภาครัฐและเอกชน พัฒนาช่องทางการเรียนรู้แบบใหม่ สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบใหม่ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เท่าเทียมกัน การเปลี่ยนแปลงการศึกษา การศึกษาจะคงอยู่ได้และมีประสิทธิภาพ ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัว ทักษะ รวมถึงการคิดค้นพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ โควิด-19 อาจจะไม่โหดร้ายต่อการศึกษาเสมอไป  แต่เป็นการเตือนให้ เราเกิดการตั้งรับ ตื่นตัว สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี ยืดหยุ่นกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือโรคระบาดที่จะเกิดขึ้น ให้เกิดการ

12 เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่คุณครูในยุคใหม่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โปรแกรมส่วนใหญ่มี Application สามารถทำงานได้ทั้งในระบบ Smartphone และ PC

 1. Recap
  https://letsrecap.com/queue/
  พื้นที่ออนไลน์เพื่อการอภิปราย ถามตอบกับผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 1. Voxer
  http://www.voxer.com/
  โปรแกรมสำหรับใช้สนทนาแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม
 1. Padlet
  https://padlet.com/
  โปรแกรมเพื่อการเรียนแบบร่วมมือ ผู้เรียนสามารถโพสต์ข้อความรูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ ลงไปในพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้
 1. Piktochart
  https://piktochart.com/
  โปรแกรมสำหรับสร้าง Infographic แบบง่ายๆพร้อม template ที่มีมาในระบบ
 1. Visme
  https://www.visme.co/
  โปรแกรมสร้างงานนำเสนอผลงานเปลี่ยนจากข้อมูลเป็นภาพให้สวยงาม
 1. Nearpod
  https://nearpod.com/
  โปรแกรมสร้างและดาวน์โหลดสื่อนำเสนอ แชร์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และกระบวนการวัดและประเมินผลกับผู้เรียน
 1. Formative
  https://goformative.com/
  โปรแกรมสร้างและทดสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ด้วยการเตรียมเอกสาร doc หรือ pdf อย่างง่ายๆ
 1. Quizizz
  https://quizizz.com/
  โปรแกรมสร้าง quiz สำหรับทดสอบผู้เรียนแบบง่ายๆ สามารถทำ report หลังทดสอบผู้เรียนออกมาได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
 1. Buncee
  https://www.edu.buncee.com/
  โปรแกรมสร้างงานนำเสนอเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเล่าเรื่อง ด้วยภาพมีเทคนิคดีๆมากมายในโปรแกรมๆนี้
 1. Blendspace TES Teach
  https://www.tes.com/lessons
  โปรแกรมสร้างเนื้อหาบทเรียนทางดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์
 1. Storyboard That
  http://www.storyboardthat.com/
  โปรแกรมสร้าง storyboard เป็นแนว comics เหมาะกับการเขียนบทเนื้อเรื่องต่างๆ
 1. Bloomz
  https://www.bloomz.net/
  โปรแกรมเพื่อการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ครูกับโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน มีการแชร์ตัวอักษร ข้อความ ภาพ และวิดีโอร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ขอบคุณที่มา
ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
https://www.facebook.com/pg/EdtechSTOU/photos/?tab=album&album_id=961112300734224

บริการด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปี

TutorSoft ผู้ให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการซัพพอร์ตหรือให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดการสถาบันกวดวิชาที่ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญและมีประสบการณ์

พื้นที่ให้บริการ

เราให้บริการ ทั่วประเทศ ทุกที่ ทุกเขต ในกรุงเทพฯ ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด เราไปหมด

สอบถามรายละเอียด Software จัดการสถาบันกวดวิชา