ระบบบริหารงานโรงเรียน

ระบบบริหารงานโรงเรียน PHP School Management System (SMS)
 
เป็นระบบช่วยเหลือในการบริหารงานโรงเรียน หรือ สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ
1. ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร ผู้บริหาร ครู-อาจาร์ย (Personnel)
2. ระบบสารบรรณ (E-Document) รับ-ส่ง เอกสารภายในหน่วยงาน
3.ระบบเกรดของนักเรียน (School)
 
จุดประสงค์หลักของโปรเจ็คนี้ เพื่อพัฒนาระบบแสดงเกรดของนักเรียน โดยมีความสามารถเบื้องต้นในการจัดเก็บและรายงานผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล และที่สำคัญคือให้ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการเรียนของลูกหลานได้ และรองรับการใช้งานบนมือถือ
ระบบพื้นฐาน (สามารถปรับแต่งได้เองบนเว็บไซต์) แบ่งสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ
แอดมิน สามารถทำได้ทุกอย่าง
เจ้าหน้าที่ต่างๆ มีสิทธิการใช้งานระบบตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด
ครู-อาจารย์ สมาชิกในกลุ่มนี้ต้องเป็นบุคลากรของระบบด้วย และจะมีสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตัวเอง และสามารถจัดการนักเรียนทั้งหมดได้
นักเรียน สมาชิกในกลุ่มนี้ สามารถดูผลการเรียนของตัวเองได้ และดูรายชื่อบุคคลากรได้
สถานะอื่นๆที่เพิ่มเติมภายหลังจะมีสิทธิ์เทียบเท่า เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานระบบได้เป็นรายบุคคล
 
คุณสมบัติต่างๆของระบบรายงานผลการเรียน
 
ครู-อาจาร์ย สามารถเพิ่มวิชาที่สอนได้ด้วยตัวเอง และสามารถเลือกนักเรียนทั้งหมดเข้าไปยังรายวิชาได้ด้วยตัวเอง
ครู-อาจาร์ย สามารถกำหนดเกรดให้นักเรียนของตัวเองได้
ครู-อาจาร์ย สามารถอัปโหลดผลการเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบได้ผ่านไฟล์ CSV และสามารถดาวน์โหลดผลการเรียน หรือ รายละเอียดของนักเรียน เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นได้
สามารถเก็บประวัติการเรียนการสอนไว้ได้
สามารถกำหนดนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วได้ โดยที่นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีก
สามารถเลื่อนชั้น ย้ายห้อง ได้อย่างอิสระ ทั้งการทำเป็นกลุ่ม และ รายบุคคล
นักเรียน สามารถดูผลการเรียนทั้งเทอมของตัวเองได้ (รายเทอม) และสามารถสั่งพิมพ์ผลการเรียนได้ด้วยตัวเอง และสามารถดูย้อนหลังได้ จนกว่าจะจบการศึกษา
 
ข้อตกลงการนำไปใช้งาน
 
สามารถนำไปใช้งานส่วนตัว หรือภายในโรงเรียนได้
สามารถพัฒนาต่อยอดได้
มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่บอร์ดของคชสาร https://www.kotchasan.com
ต้องการให้ผู้เขียนพัฒนาเพิ่มเติม ติดต่อผู้เขียนได้โดยตรง (อาจมีค่าใช้จ่าย)
ผู้เขียนไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆในการใช้งาน
ห้ามขายหรือนำไปให้บริการ ถ้าต้องการนำไปพัฒนาต่อเพื่อขายหรือให้บริการให้ติดต่อผู้เขียนก่อน (เพื่อบริจาค ต่อการขายหรือนำไปใช้งาน 1 ครั้ง)
 
การติดตั้งและการอัปเกรด
 
ให้อัปโหลดโค้ดทั้งหมดจากที่ดาวน์โหลด ขึ้นไปบน Server
เรียกตัวติดตั้ง http://domain.tld/install/ (เปลี่ยน domain.tld เป็นโดเมนรวม path ของเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม) และดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้งหรืออัปเกรดจนกว่าจะเสร็จสิ้น
ลบไดเร็คทอรี่ install/ ออก
 
สามารถเข้าใช้งานได้โดย User
 
ผู้ดูแลระบบ : admin@localhost + admin (เว็บไซต์ตัวอย่างเข้าระบบด้วยบัญชี Facebook)
ผู้ปกครอง : สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับนักเรียน โดยชื่อผู้ใช้คือ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่านคือวันเกิด (ตัวอย่าง วันเกิด 2555-01-31 หรือ 31 มค. 2555 รหัสผ่านคือ 25550131)
 
เว็บไซต์ตัวอย่าง https://sms.kotchasan.com
 
ขอบคุณที่มา