ลูกค้าของเราที่ใช้บริการ ออกแบบระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดการสถาบันกวดวิชา 

สถาบันกวดวิชาเจี๋ย

บริการทั้งในด้านของ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ทั้งหมด ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง การติดตั้ง Server ขนาดใหญ่เพื่อรองรับสาขาของ JIA ที่มีมากกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ การติดตั้งระบบ Computer ของแต่ละสาขา ซึ่งจะประกอบไปด้วย Branch Server และ เครื่อง Client สำหรับนักเรียน การเดินสายแลน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงงาน Support ซึ่งปัจจุบันนี้ เครื่อง Client ที่เราดูแลสำหรับการเรียนการสอนของทุกสาขา มีจำนวนมากกว่า 1,000 เครื่อง

neo-physic

สถาบันกวดวิชา นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video

New Oxford School

สถาบันสอนภาษา NewOxfordSchool ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง

Honglaoshi Chinese Language School

โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ) ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง

Apogee

สถาบันสอนเสริม อะไพจี้ ติวเตอร์ ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง

Phonics Focus

โรงเรียนสอนภาษา Phonics Focus ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video

MedCoach Institute

สถาบันกวดวิชาและแนะแนวเรียนต่อแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ MedCoach Institute ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง

SkyRocket

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก SkyRocket ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง

Dr.Ov English

 โรงเรียนสอนสดภาษาอังกฤษ Dr.Ov English  ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง

Bright Up Center By P’Jeng

โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา Bright Up Center By P’Jeng ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง

Arthouse School 

โรงเรียนสอนศิลปะอาร์ตเฮ้าส์ ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง

intermath school

สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ intermath school ทางเราบริการติดตั้งระบบ Server ระบบ Software ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Video ซึ่งทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง และติดตั้งระบบ Computer เพื่อใช้ในการเรียนผ่าน ระบบ Video รวมไปถึง web เรียนออนไล์ ที่เราพัฒนาขึ้นเอง