โปรแกรมบริหารจัดการ E-LEARNING

โปรแกรมบริหารจัดการ E-LEARNING

        ในยุคสมัยใหม่นี้ การเรียนกวดวิชา ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพิ่มเข้ามาเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่สูงขึ้นเรื่อย มีโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษ เกิดขึ้นใหม่มากมาย โปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชา จะเข้ามาช่วยบริหารจัดหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยโปแกรมบริหารจัดหารโรงเรียนกวดวิชา หรือโปรแกรมเรียนออนไลน์ต่างๆ จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สำคัญ ดังนี้

  • การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
  • การออกใบเสร็จรับเงิน
  • การสร้างตาราง สร้างคอร์สออนไลน์
  • การจองที่นั่งเรียน
  • การเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์
  • การเรียนออนไลน์ผ่านมือถือ
  • การเรียนผ่านวีดีโอในโรงเรียน

          จะเห็นว่า ถ้าโรงเรียนกวดวิชา มีระบบการจัดการบริหารโรงเรียนที่ทันสมัย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงได้เป็นอย่างมาก รวมถึงยังเก็บข้อมูลได้เป็นระบบมากขึ้น โรงเรียนก็จะดูทันสมัย เกิดความน่าเชื่อถือในการสมัครเรียนของนักเรียน นอกจากฟังก์ชั่นการบริหารจัดการโรงเรียนแล้ว ฟังก์ชั้นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ผ่านทางเวบไซต์ หรือ การเรียนออนไลน์ผ่านทางมือถือ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ โรงเรียนหลายโรงเรียนต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยใหม่ การใช้โปรแกรมที่ทันสมัย ก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างมาก

          นอกจากระบบพื้นฐานเหล่านี้แล้ว บางโปรแกรมแกรมอาจจะมีฟังก์ชั่นที่เพิ่มเติมได้อีก เช่น การทำ Pretest Posttest สำหรับนักเรียน การเรียนออนไลน์แบบ live streaming ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม การชำระเงินการเรียนผ่านทางเหรียญดิจิตอลต่างๆ ซึ่งนับว่า ระบบโปรแกรมบริหารโรงเรียน เราสามารถต่อยอดนำระบบ e-learning เข้ามาใส่ให้กับระบบ เพื่อให้ระบบมีความทันสมัยและช่วยธุรกิจของโรงเรียนให้เติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีก

บริการด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปี

TutorSoft ผู้ให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการซัพพอร์ตหรือให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดการสถาบันกวดวิชาที่ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญและมีประสบการณ์

พื้นที่ให้บริการ

เราให้บริการ ทั่วประเทศ ทุกที่ ทุกเขต ในกรุงเทพฯ ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด เราไปหมด

สอบถามรายละเอียด Software จัดการสถาบันกวดวิชา