Back Office บริหารจัดการโรงเรียนทั่วไป

 

โปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชา ในส่วนของ Back Office  มีฟังก์ชั่นที่ครบ สามารถแบ่งออกตามฟังก์ชั่นการใช้งานได้หลักๆ คือ จัดการข้อมูล  เคาน์เตอร์   รายงาน  การเรียนผ่านวีดีโอแบบ Offline การเรียนผ่านวีดีโอแบบ Online  หรือเรียนออนไลน์  นั้นเอง เดี่ยวเราจะมาพูดถึงแต่ละฟังก์ชั่นหลักกัน

การจัดการข้อมูล

 

 • จัดการข้อมูลทั่วไป
 • จัดการข้อมูลนักเรียน
 • จัดการข้อมูลโปรโมชั่น
 • จัดการการลงทะเบียน
 • ข้อมูลนักเรียนตามคอร์ส

 

 • จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน
 • จัดการข้อมูลโรงเรียน
 • จัดการข้อมูลสาขา
 • จัดการจัดส่งหนังสือ
 • จัดการข้อมูลกลุ่มคอร์ส

 

 • จัดการข้อมูลห้องเรียน
 • จัดการข้อมูลอาจาร์ย
 • จัดการข้อมูลคอร์ส
 • จัดการข้อมูลอุปกรณ์การเรียน
 • จัดการข้อมูลวันหยุด

เคาน์เตอร์

 

 • เช็คชื่อนักเรียน ณ เคาน์เตอร์
 • เช็คชื่อนักเรียน ณ เคาน์เตอร์ สำหรับคอร์สเรียนสด
 • รับหน้งสือเรียน
 • ประวัติการมาเรียนของนักเรียน

รายงาน

 

 • รายงานรับเงินประจำวัน
 • รายการรับเงินประจำวัน แยกตามคอร์ส
 • รายงานสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงิน
 • รายงานการขาย
 • รายงานสรุปข้อมูลของทุกสาขา
 • รายงานการลงทะเบียน

 

 • ข้อมูลรายละเอียดนักเรียน
 • ข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน
 • ข้อมูลนักเรียนแยกตามคอร์ส
 • ข้อมูลรายละเอียดนักเรียน (VDO Learning)
 • ข้อมูลสมาชิก
 • ตารางสอน
 • รายงาน Class Activity
 • รายงานการเข้าเรียน Class Activity
 • รายงาน Sales Activities
 • บัตรนักเรียน

Learning Through Video Offline And Online

 

 

 • จองคอมพิวเตอร์ผ่านเคาน์เตอร์
 • ข้อมูลคอมพิวเตอร์

 

 • ลงทะเบียนเรียน 
 • ข้อมูลวีดีโอ
 • ข้อมูลคอร์ส
 • อัพโหลดวีดีโอ FTP

บริการด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปี

TutorSoft ผู้ให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการซัพพอร์ตหรือให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดการสถาบันกวดวิชาที่ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญและมีประสบการณ์

พื้นที่ให้บริการ

เราให้บริการ ทั่วประเทศ ทุกที่ ทุกเขต ในกรุงเทพฯ ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด เราไปหมด

สอบถามรายละเอียด Software จัดการสถาบันกวดวิชา