สนใจ โปรแกรม ระบบบริหารงาน สถาบันกวดวิชา : 081-839-0789

  • ไทย
  • English

TutorSoft Thailand – Software จัดการสถาบันกวดวิชา

จัดการข้อมูล

– ข้อมูลสาขา, อาจารย์, นักเรียน
– ข้อมูลห้องเรียน
– ข้อมูลคอร์ส
– ข้อมูล Promotion
– ลงทะเบียน
– ใบเสร็จรับเงิน
– จัดการผู้ใช้และสิทธิผู้ใช้
– จัดการตารางสอนและวันหยุด
– จัดการสต๊อก

เคาน์เตอร์

– เช็คชื่อนักเรียน
– ประวัติการมาเรียนของนักเรียน
– รับหนังสือเรียน

รายงาน

– พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
– รายได้แยกตามประเภท
– 
รายงานสรุปรายได้(Excel)
– รายงานข้อมูลนักเรียน
– 
ใบเช็คชื่อนักเรียน

 

การเรียนผ่านวีดีโอ

– จองคอมพิวเตอร์
– ข้อมูลคอมพิวเตอร์
– ข้อมูลคอร์ส

– การลงทะเบียนเรียน

 

อื่นๆ

– การจองเรียนของนักเรียนจากที่บ้าน ทั้งสอนสดและวีดีโอ
– การจองเรียนหน้า Counter
– Software เป็น Web Application สามารถใช้ได้ทุกที่และรองรับหลายสาขา

– รองรับการจองผ่าน mobile