สนใจ โปรแกรม ระบบบริหารงาน สถาบันกวดวิชา : 081-839-0789

  • ไทย
  • English

โปรแกรม ระบบบริหารงาน สถาบันกวดวิชา โปรแกรมบริหารสถาบันกวดวิชา

TutorSoft

รับทำระบบ โปรแกรมบริหาร จัดการ e-learning, LMS, Learning Management System

สำหรับ โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ

โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

มี Function การทำงานที่ครบถ้วน และทันสมัยเป็นอย่างมาก

Back Office

บริหารจัดการโรงเรียนทั่วไป


Read More
Client

โปรแกรมเรียนผ่านวีดีโอ


Read More
Mobile

โปรแกรมบนมือถือ


Read More